Текст песни Узи Хитман - Адон Олам

Просмотров: 501
0 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Узи Хитман - Адон Олам, а также перевод песни и видео или клип.
1.Адон олам ашер малах
Б’терем коль йецир нивра
Ле эт нааса б’хефцо коль
Азай мелех, азай мелех шмо никра
Ве ахарей кихлот hа-коль
Левадо имлох нора
Веhу hая, веhу hове
Веhу иh’е, веhу иh’е бетиф’ара.

Припев:
Адон олам ашер малах
Б’терем коль йецир нивра
Ле эт нааса б’хефцо коль
Азай мелех, шмо никра
Ве ахарей кихлот hа-коль
Левадо имлох нора
Веhу hая, веhу hове
Веhу иh’е, бетиф’ара.
Адон олам ашер малах
Б’терем коль йецир нивра
Ле эт нааса б’хефцо коль
Азай мелех, шмо никра
Ве ахарей кихлот hа-коль
Левадо имлох нора
Веhу hая, веhу hове бетиф’ара.
Веhу hая, веhу hове бетиф’ара.

2. Вэ hу эхад вэ эйн шэни Лэhамшил лой лэhахбира
Бэли рэйшит бэли тахлит
Вэлой hоойз, вэлой hоойз вэhамисра

Припев.
Веhу hая, веhу hове бетиф’ара.
Веhу hая, веhу hове бетиф’ара.
Бетиф’ара.

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
זי מלך אזי מלך
שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה והוא יהיה
בתפארה

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
Olam asher 1.Adon Malach
B'terem stake Yetzirah NIVR
Le et Nahash b'heftso stake
Azay Melech , Melech Azay Schmoe Hanikra
Be Acharei kihlot ha -kol
Levada imloh hole
Vehu haya , vehu hove
Vehu ih'e , vehu ih'e betif'ara .

Chorus:
Adon Olam Asher Malach
B'terem stake Yetzirah NIVR
Le et Nahash b'heftso stake
Azay Melech , Schmoe Hanikra
Be Acharei kihlot ha -kol
Levada imloh hole
Vehu haya , vehu hove
Vehu ih'e , betif'ara .
Adon Olam Asher Malach
B'terem stake Yetzirah NIVR
Le et Nahash b'heftso stake
Azay Melech , Schmoe Hanikra
Be Acharei kihlot ha -kol
Levada imloh hole
Vehu haya , vehu hove betif'ara .
Vehu haya , vehu hove betif'ara .

2. Ve Well echad ve Ein Shani Lehamshil Loy lehahbira
Bailey Bailey reyshit tahlil
Veloy hooyz , veloy hooyz vehamisra

Chorus .
Vehu haya , vehu hove betif'ara .
Vehu haya , vehu hove betif'ara .
Betif'ara .

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
זי מלך אזי מלך
שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה והוא יהיה
בתפארה

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет