Текст песни Carla's Dreams - Raslabon

Просмотров: 1091
2 чел. считают текст песни верным
0 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Carla's Dreams - Raslabon, а также перевод песни и видео или клип.
Alio, malio, bratunea, undi ni-ntâlnim?
Undi, undi? A, bun, noi ne pornim.
Să luăm şeva cu noi? A, nu s-poate, şi la smenă-i Sveta? Eu credeam că-i Nadea.
Nu pohui, ni vedem acolo dară,
Vseo davai bratunea, pân disară.
Îmbrăcaţi cu Vanea ca pentru sărbătoare, tuflele curate, rublele-n-buznare,
Gata de luptâ cu duşmanu şel iubit,
Tăt şi are spirt şâ arde a sî şie nişitojât
Cu nastroi, ulitra boevoi, i-am zaţâpit pi drum pe Kaban şi pe Kasoi.
Şâ în patru, ca D'Artagnan şâ muşcheteorii, simt că iar a să-ntâlnim afară zorii.
Vedi mâine-I sâmbătă, aşa că pohui, dormim, dar vineri seara noi ne raslaghim.

Raslabon, raslabon, raslabon
Vineri sara-şi odihneşte osu orişe om,
Raslabon, raslabon,
De la ora doişprzăşi tăt ce-i drept şi tare se numeşte băţ dar nu baston,
X2

Primul şinşizăşi za vstreciu, al doilea za druzei, al treilea za udaciu ş-apu prosto dăi
Dăi dăi dărăi dădăi dăi dârdădădădăi tu şi nu bei ăi?
Kasoi s-o îndoiet primul, ca de obicei,
Kaban şi eu pe locul doi, frumuşei, albăstrei,
Vanea pastaiana câştigă concursu ista, Terminator huiev, astalavista.
Vdrug lui Kaban i-o sunat un drugan,
Şâ i-o zis că are pa dişovke pitardi aproape-un cimodan,
Belka desantnik în Afghanistan s-o trezât la tăţ odată ş-am făcut un plan.
Am oprit un taxi, ne-am aşăzat, şî i-am lămurit unde ne trebuie pe dejte, prin sămni,
El kak ne strana o-nţeles fără cuvinte, sâ vede că des ia zakazuri di la lemne.
În taxi pleonka s-o rupt, cum am luat petardele de la druganu lui Kaban nu ţâni minte nimeni
Pleonka se porneşte iarâ, primerna, când am ajiuns undeva prin dvor la mini,
Eu ca şi orişe gospodar, am scos ghitara, iaşişelu' plin cu butîlcuţ şî un pahar,
Şâ pisti patruzăşi di minute, sădem în krug, noi patru şâ încă vreo şăisprăzăşi râli
mute.
Dintre care şăpte fete, cochete, patru blonde trei brunete,
Kasoi şi-o amintit de rachete.
Un târnik, doi cochileţi dintr-un perete, şi urletu lui Vanea "Dăăăăă-tiiii",
Mai departe-o fost cum scrie-n carte, parcă s-o înşeput războiu, şinşi ferestre sparte,
Eu am văzt pitardi, o văzt tăţi, dar chiar aşă să se zrâveascâ asta e p***ţ.
Şineva o strigat dintr-un podiezd o frază lungâ, care se rezumă semantic "Vanea
maladeţ",
Eu m-am zastupit pintru bratan şi i-am răspuns în locul lui, eu jâ-s isteţ:
"Eu dau drumu la rachete mii mi-i pohui de convenţiile OON,
Az j-îi vineri, az se poate, az îi raslabon,
Sâ dacâ vdrug şeva nu-ţ place fă la vale, să nu mănânşi p***,
Eu îs boinâi când îş sinii nu te daibi de mini, şii pe raslabon, şii pe raslabon. "
Când tăt s-o terminat, colbu s-o aşezat, menţii o venit o văzt borta în asfalit, ş-o ahuit,
Noi le-am zis cinstit că Vanea o găsit acolo un snaread, boevoi cu nadpisi R-60,
S-apoi am ciocnit, şâ ne-am apridilit că ne-o mers la tăţ că n-am murit,
Noi le-am explicat, că Vanea ne-o scăpat,
El ne-o preduprejdit că buhneşte,
Alio, Malio, bratunea, UNDI'll встретиться с нами?
UNDI, UNDI? Хороший, мы начинаем.
Возьмите Шеву с нами? А, он не может, и это Sveta SmeN? Я думал, что я Nadea.
Pohui нет, мы будем видеть Вас там Дара
Dava всео bratunea, до disalt.
Одетый, как Ваня для празднования, tuflele чистый-н-buznare рублей,
Враг SEL готов бороться с бойфрендом
ТАТ и имеет спирт для того чтобы сжечь nişitojât SIE
С Nastro, ulitra Boevo, я zaţâpit пи дороги Кабан и Kaso.
Для четырех человек, как и Д'Артаньяна muşcheteorii чувствовать, что и to'll встретить за пределами рассвета.
Я Веди завтра субботу так pohui, сон, но мы raslaghim в пятницу вечером.

Raslabon, raslabon, raslabon
Пятница осу прыжок и отдыха Oris человек
Raslabon, raslabon,
От времени doişprzăşi тат, который подходит именно палку и громко, но палка называется,
X2

Şinşizăşi первый vstreciu З.А., ZA друзы второй, третий ZA Prosto udaciu Dai-апу и др
Dai Dai Dai Дара Dada dârdădădădăi вас и вы не пьете?
Kaso îndoiet был первым, как обычно,
Кабан, и я второй, красивый лорды, синий,
Ваня pastaiana выигрывает competitio ISTA, Терминатор huiev, Astalavista.
Vdrug Кабан и это называется Друган,
Пусть им свидания dişovke сказала она pitardi почти cimodan,
Belka Десантник в Афганистане было пробуждение к Отцу раз и навсегда, чем у нас был план.
Мы поймала такси, мы садится, и я объяснил, где мы должны Dejta по Самний,
Он как- PEW нам курс без слов, которые часто принимают zakazuri ди видит дерево.
Такси сломанный pleonka как я получил петарды из druganu Кабан не думать о ком Tania
Pleonka начиная снова, когда я primerna ajiuns где-то мини-Дворе
Мне нравится Oris домовладелец, я взял гитару, iaşişelu 'и стакан, наполненный Butilca,
Pisti к patruzăşi ди минут SADEM в Krug, 4 ноября ралли для другого şăisprăzăşi
двигаться.
В том числе семь девушек, красивая, блондинка четыре три брюнетки,
Kaso и заостренный ракета.
Târnik два Cochilet стена, и urletu Вейн "Дааааа-TIII"
Помимо записи в книге было то, как, если бы он был война между înşeput, НИСА разбитые окна,
Я văzt pitardi văzt связи, но даже в этом случае это zrâveascâ р *** тонн.
Она плакала Синева в podiezd длинное предложение, который составляет семантическую "Ваня
Маладета "
Я был Zastup pintru братан и я ответил ему, что я умный Já:
"Даю идти ракет и конвенций тысячи pohui Oon,
J-Az его в пятницу, возможно, аз, аз raslabon их,
Если vdrug Шева СБ антиплазмин это нравится, вниз по склону, а не mănânşi р ***,
Я буду Boin IS груди, когда вы не Daiba мини-SII на raslabon SII на raslabon. "
Когда отец был закончен, Colbu был заседание, пришел văzt поддерживать Борта в asfalit, ahuit с соавторами,
Мы сказали честно, что нашли там snaread Ваня, Boevo с nadpisi R-60,
Затем мы столкнулись, мы apridilit мы пошли к отцу, что я не умер,
Мы объясняли, что Ваня сбежал с нами,
Он preduprejdit нам, что buhneşte,
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет