Текст песни Дулма Сунрапова - Байгал Далай

Просмотров: 2720
16 чел. считают текст песни верным
1 чел. считают текст песни неверным
На этой странице находится текст песни Дулма Сунрапова - Байгал Далай, а также перевод песни и видео или клип.
Байгал Далай (сл.и муз. Д. Сунраповой)

Турэл Буряадайм Байгал далай
Туби дэлхэйгээр суурханхай,
Эбхэрмэ гое долгинуудаа
Эрье дээгуур сасана.

Припев: Ульгэр туухэтэ Байгал далай
Убгэн буурал баабай абамнай!
Алдарта арюун далайгаа
Арад зоноороо гамнан хайрлая !

2к. Олон мурэнууды(е) холын холоhоо
Суранзан хусоор татанаш,
Ольхоной эрье эзэлhээр,
Уhан хунжэлоор тойронош!

3к. Домог туухэтэ Байгал Далай
Дуулим Буряадайм шэмэг лэ!
Буян хэшэг угэhэн
Баян далайдаа мургэе!
Nature Ocean (sl.i museum. D. Sunrapovoi)

Turel Buryaadaim Nature Ocean
Tubi delkheigeer suurkhankhai
Ebkherme nice dolginuudaa
Greetings above sasana.

Pripyev: Uliger tuukhete Nature Ocean
Ubgen gray baabai abamnai!
Aldarta aryuun sea
Arad zonooroo gamnan Respect!

2K. Many murenuudy (f) long kholohoo
Suranzan khusoor tatanash
Olikhonoi Greetings ezelheer
Uhan khunjeloor toironosh!

3k. Legend tuukhete Nature Ocean
Duulim Buryaadaim shemeg le!
Virtue khesheg ugehen
Rich Ocean murgeye!
Опрос: Верный ли текст песни?
Да Нет